Tạp chí người Việt: Phát huy nguồn lực lao động chất lượng cao

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ước tính, năm 2023 vừa qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Lực lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc không chỉ góp phần tăng nguồn ngoại tệ hàng năm cho đất nước, mà còn đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xã hội. Để lao động Việt Nam tại nước ngoài có thể tận dụng cơ hội, phát huy tốt nhất vai trò của mình, yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là phải nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), hiện nay, Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với khoảng 30 ngành, nghề khác nhau.

95% tập trung ở các thị trường chính, như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Lực lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc có những đóng góp đáng kể về nguồn ngoại tệ, với lượng kiều hối chuyển về trong nước hàng năm khoảng 4 tỉ USD.

Không chỉ vậy, nguồn lao động chất lượng cao được nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài có thể tiếp tục phục vụ cho sự phát triển của đất nước sau khi trở về.

Nếu như trước đây, các nước chủ yếu tiếp nhận lao động phổ thông, thì nay, nhu cầu đang chuyển dịch về lao động có trình độ, tay nghề cao, ngoại ngữ tốt.

Bộ LĐTBXH đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, đưa được 500.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 80-90% lao động đã được đào tạo cơ bản về trình độ tay nghề, ngoại ngữ.

Để làm được điều này, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương, cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp để tăng cường kết nối và đẩy mạnh gắn kết giữa đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Việc nâng cao chất lượng người lao động không chỉ đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài, đảm bảo sức cạnh tranh của lao động Việt trên thị trường lao động thế giới, mà còn giúp nâng cao uy tín, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam