Từ đầu năm 2024, hơn 23.000 người đi xuất khẩu lao động

Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cho biết, chỉ riêng trong tháng 2 vừa qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 10.553 người.

Thị trường Nhật Bản có số lao động đi làm việc nhiều nhất, với hơn 8.200 người. Tính chung trong 2 tháng đầu năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 23.195 lao động, đạt 18,56% kế hoạch năm 2024. Năm 2024, kế hoạch được Bộ LĐ-TB&XH đặt ra là đưa từ 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam