Sắp mở rộng 5 tuyến cao tốc 2 làn xe

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương rà soát hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác tại các tuyến phân kỳ 4 làn xe hạn chế và 2 làn xe không có dải phân cách cứng, không có làn dừng khẩn cấp…

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc đã phân kỳ đầu tư, yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương rà soát gửi báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải.

Hiện nay, có 5 cao tốc phân kỳ 2 làn xe được ưu tiên hoàn chỉnh trước; sau đó sẽ nâng cấp hoàn thiện với các tuyến 4 làn hạn chế. Như với tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Bộ đã cân đối bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. Do đó, sẽ phấn đấu khởi công mở rộng cuối năm 2024 và sẽ hoàn thành vào năm 2025 - 2026.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam