Pháp luật và đời sống: Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Những năm qua, tình hình vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn diễn ra. Tại nhiều địa phương trên cả nước còn xuất hiện cả các đối tượng sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã và giải quyết các mâu thuẫn cá nhân

Trước tình trạng đó, ngày 20/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tiếp đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng đã được Quốc hội thông qua vào 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020 với mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Qua 5 năm tổ chức triển khai luật đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện luật đã xuất hiện những khó khăn và bất cập cần tháo gỡ. 

Thảo Nguyễn -

Khánh An