Nông nghiệp Việt Nam: Nâng cao năng lực quản trị, sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) giữ vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, năng lực hoạt động của các HTX vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là bài toán khó, cần sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội để tháo gỡ các khó khăn, giúp HTX phát triển trong thời gian tới.

Những năm gần đây, hoạt động sản xuất của các hợp tác xã đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc thu hút cán bộ trẻ làm việc trong HTX hiện nay còn thấp, dẫn đến thiếu nguồn nhân lực trẻ, đây là một trong những khó khăn của HTX. Theo nhiều HTX cho biết việc cần cán bộ trẻ cho HTX là điều cần thiết nhưng thu hút như thế nào để giữ chân cán bộ trẻ là điều chưa thực hiện được.

Qua rà soát, hầu hết HTX có đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành bị già hoá chất lượng đội ngũ cán bộ này chưa cao, khi trình độ chuyên môn xuất phát chủ yếu thông qua các lớp bổ túc, chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ một cách bài bản. Hầu hết trong số họ đều mới chỉ trang bị kiến thức quản lý, điều hành HTX thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn.

Từ cuối năm 2018, Bộ NN&PTNT có chính sách hỗ trợ, triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp tuy nhiên vẫn không khả thi do đồng lương còn hạn chế. Nhiều HTX cho rằng Nhà nước cần có cơ chế, tạo điều kiện cho các địa phương liên kết với các trường đại học, cao đẳng tổ chức đào tạo cử tuyển sinh viên phục vụ công tác tại các HTX sau khi tốt nghiệp; hỗ trợ các HTX nâng cao chất lượng sản xuất, tăng nguồn thu để tạo sức hút với cán bộ trẻ.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Thực hiện : Hà Lan