Ninh Thuận: Giúp nông dân trở thành bác sĩ trên đồng ruộng

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chương trình quan tâm và hỗ trợ người nông dân có thêm kiến thức để vừa canh tác vừa tự phòng chống dịch bệnh cho cây trồng. Đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc quan tâm này được triển khai một cách mạnh mẽ và thường xuyên.

Đây là lớp học IPM sử dụng phương pháp học tập lý thuyết và thực hành ngay trên đồng ruộng tại Hợp tác xã Châu Rế, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đa số nông dân tham dự lớp học đều là người dân tộc Chăm tham gia. Thông qua lớp học, người nông dân hiểu về giai đoạn sinh trưởng của cây và nhận biết được thế nào là sâu, bệnh, là côn trùng có ích và có hại và cách phòng trừ bệnh cụ thể như thế nào.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Ninh Thuận đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao đạt được những kết quả khả quan. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tỷ trọng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng lên, một số sản phẩm đặc thù của tỉnh từng bước khẳng định được lợi thế cạnh tranh, thương hiệu và thị trường. Trong đó, đã đặc biệt quan tâm đến các vùng có người dân tộc thiểu số sinh sống, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn.

Với những lớp học cụ thể như thế này, ngành nông nghiệp đã từng bước củng cố kiến thức cho người nông dân nhất là người dân tộc thiểu số ngày càng có kiến thức để tự phòng chống sâu bệnh trong quá trình sản xuất của mình hiệu quả hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Duy Hòa