Những vi phạm của ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan tới AIC

Cổng thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông tin liên quan tới việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong việc ban hành và thực hiện Quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất và ngân sách nhà nước thực hiện một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và “hệ sinh thái” AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đối với các dự án/gói thầu do Công ty AIC và các công ty trong “hệ sinh thái” AIC thực hiện: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh không chỉ đạo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện, vi phạm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014, Nghị định số 102 năm 2009 của Chính phủ;

Xác định tổng mức đầu tư không có thẩm định của đơn vị đầu mối; Không có hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, không có báo cáo thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn; Không tổ chức kiểm tra, đánh giá dự án trước khi điều chỉnh; Điều chỉnh dự án không có thẩm định của cơ quan chuyên môn; Tổ chức đấu thầu không đúng quy định, lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm, không làm rõ hồ sơ dự thầu của các đơn vị dự thầu…

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu lãnh đạo công tác kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu liên quan đến Công ty AIC, Hệ sinh thái AIC... 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam