Người Việt đi làm việc ở nước ngoài gửi về 4 tỷ USD kiều hối mỗi năm

Tại hội thảo "Nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước" do báo Người lao động tổ chức ngày 27/12, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, người Việt đi làm việc ở nước ngoài gửi về 4 tỷ USD kiều hối mỗi năm.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho hay, hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một hướng giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Từ năm 2010 đến nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn là hơn 1,4 triệu người. Có 0,05% doanh nghiệp hoạt động dịch vụ của cả nước làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp đã hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần đưa khoảng 120.000 đến 143.000 lao động ra nước ngoài làm việc mỗi năm. Lực lượng lao động này mỗi năm gửi về nước khoảng 3,5 - 4 tỷ USD kiều hối.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nhận định, việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hiện còn những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa đầy đủ; Chi phí đi làm việc ở nước ngoài cao; Tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái phép, vi phạm pháp luật của nước sở tại, bỏ hợp đồng, hoặc khi hết hạn hợp đồng không về nước chậm được khắc phục…

(*) Nguồn: Dân trí

Hồng Quyên