Nghị viện toàn cầu kêu gọi ngừng bắn tại dải Gaza

Đại hội đồng lần thứ 148 của Liên minh Nghị viện (IPU) vừa ra tuyên bố chung, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza.

Tuyên bố chung được Chủ tịch IPU Tulia Ackson và Tổng thư ký IPU Martin Chungong thay mặt cộng đồng nghị viện toàn cầu đưa ra. Trong tuyên bố chung nhấn mạnh: các bên cần thực hiện hành động khẩn cấp để giảm bớt nỗi đau khổ cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc xung đột, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già. Tuyên bố cũng kêu gọi "thả tất cả con tin ngay lập tức và vô điều kiện"; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật nhân đạo quốc tế; đồng thời nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào nhằm vào dân thường.