Nghị viện thế giới: Các nghị sĩ Châu Âu xây dựng khuôn khổ pháp lý thực hiện mục tiêu Fit for 55

Mục tiêu tổng thể trong tham vọng khí hậu của Liên minh Châu Âu (EU) là tính trung lập về khí hậu vào năm 2050. Vì mục tiêu này, Luật Khí hậu được ban hành để đảm bảo rằng tất cả các chính sách của EU đều đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon.

Luật đã được áp dụng vào tháng 7 năm 2021 bởi “Gói Fit for 55”. Số 55 tượng trưng cho mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với mức của năm 1990. 

Gói này bao gồm các công cụ lập pháp để thực hiện mục tiêu này trong các lĩnh vực khí hậu, năng lượng, sử dụng đất, giao thông và thuế. Để hiện thực hoá mục tiêu Thoả thuận Xanh của mình cũng như “Gói Fit for 55”, các nghị sĩ châu Âu đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để đạt được một khuôn khổ pháp lý phù hợp nhất.

Và vào ngày 14-15/7 vừa qua, các nghị sĩ Châu Âu đã tranh luận và bỏ phiếu thông qua các quy định mới liên quan đến giảm phát thải đổi với ngành giao thông vận tải, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T