Nga phóng tàu "Tiến bộ MS-26" lên quỹ đạo

Nga đã phóng tàu vận tải "Tiến bộ MS-26" lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ tại Kazakhstan. Trong sứ mệnh này, tàu "Tiến bộ MS-26" mang theo 2.518 kg hàng hóa lên ISS, trong đó có vật tư dành cho nhiều dự án thí nghiệm khoa học như dự án "Fullerene," dự án "Perspective-KM" hay chương trình thí nghiệm "Orbit-MG."

 Trước đó một ngày, Tập đoàn Roskosmos thông báo tàu vận tải “Tiến bộ MS-24” của Nga đã hoàn thành sứ mệnh trên ISS và được thả tự hủy vào không gian./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam