Kon Tum: Giải quyết nhu cầu đất sản xuất trong tình trạng thiếu quỹ đất

Một trong những Dự án của chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là cấp đất sản xuất cho người dân, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay quỹ đất tại các địa phương đang ngày càng hạn hẹp và vướng nhiều thủ tục pháp lý về thu hồi, tỉnh Kon Tum đã triển khai giải pháp hỗ trợ tiền mua đất sản xuất cho các đối tượng thụ hưởng, qua đó vừa giải quyết đúng chế độ chính sách vừa phát huy được tính đoàn kết sẻ chia trong cộng đồng.

Để giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho các hộ đồng bào DTTS trong tình trạng thiếu quỹ đất sạch, các địa phương của tỉnh Kon Tum đã hướng dẫn các đối tượng trong diện được thụ hưởng tự tìm mua đất trong dân với tổng các nguồn vốn hỗ trợ là 100 triệu đồng. Với mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, nhiều đối tượng đồng bào DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được những người có nền tảng kinh tế ổn định biết đến và sẵn sàng san sẻ một phần đất rẫy với giá rẻ, đồng thời cho trả dần để các đối tượng được hỗ trợ còn khoản tiền dư để đầu tư vào sản xuất.

Để nguồn vốn hỗ trợ đất sản xuất được sử dụng đúng mục đích, các cán bộ cơ sở là những người trực tiếp quản lý và hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh hỗ trợ cho người dân thiếu đất sản xuất bằng tiền, chính quyền địa phương còn định hướng người dân nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác hoặc chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp với thực trạng thiếu quỹ đất sạch.

Chính sách hỗ trợ đất sản xuất bằng tiền của các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đạt được nhiều mục tiêu quan trọng đó là tháo gỡ nút thắt trong việc thiếu quỹ đất của các địa phương, các đối tượng được thụ hưởng vẫn có đất sản xuất, khai thác tối đa quỹ đất dư thừa trong dân, và đặc biệt là khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Duy -

Việt Bảo