Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Sau khi tham vấn ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Bộ LĐTBXH vừa đề nghị Thủ tướng xem xét, ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đại diện Bộ, lương tối thiểu vùng được duy trì gần 2 năm nay.

Qua tính toán của bộ phận kỹ thuật thuộc Hội đồng tiền lương quốc gia, với dự kiến CPI năm 2024 tăng 4,5%, mức lương tối thiểu hiện nay không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình tại thời điểm năm 2024. Bộ LĐTBXH cho rằng điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu; đồng thời, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ 1/7/2024, trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam