Hơn 4,29 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam sau 2 tháng Tết

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/2/2024, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Cụ thể, có 405 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,   tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,6 tỷ USD. Xét về lĩnh vực đầu tư ,  các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16/24 ngành kinh tế quốc dân trong hai tháng đầu năm 2024. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8%.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam