Hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo từ những quyết sách của Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Ngay sau đó, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa diễn ra, Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chính thức có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, tức ngày 18/1/2024. Với chiếc “chìa khoá” đó, Tết này người dân các địa phương có thêm động lực để chờ đón nhiều đổi thay, gỡ được nút thắt bấy lâu của 3 chương trình này. Câu chuyện tại địa phương cực Bắc của tổ quốc là một ví dụ.

Đây là con bò mà anh Giàng Mí Tủa mua được nhờ vốn vay hỗ trợ hộ nghèo hơn 1 năm trước. Sau đó 9 tháng, anh mạnh dạn đăng ký dự án hỗ trợ kinh phí 30% để mua tiếp con bò thứ 2. Có 2 con bò từ Chương trình MTQG, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo chỉ sau 1 năm.

Có thể thấy, chương trình giảm nghèo bền vững đã có nhiều dự án hỗ trợ cho bà con. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, vẫn còn tình trạng đầu tư nguồn lực manh mún, dàn trải và không sát với đặc thù địa phương. Điều này dẫn đến tốc độ triển khai các CTMTQG chậm và nhiều nơi, hiệu quả hỗ trợ bà con chưa cao. 

Nhận diện được vướng mắc này, Quốc hội đã ngay lập tức thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, sẽ giao thêm quyền cho cấp huyện được chủ động, linh hoạt phân bổ nguồn lực được giao cho sát với yêu cầu đặc thù.

Ngay sau khi Nghị quyết được Quốc hội ban hành, các bộ ngành Trung ương và địa phương đang rốt ráo chuẩn bị các hướng dẫn để đưa cơ chế đặc thù vào cuộc sống. Đoàn ĐBQH các địa phương cũng đã sẵn sàng giám sát quá trình triển khai.

Khi các cơ chế đặc thù của Quốc hội được đưa vào thí điểm, các nguồn lực quốc gia sẽ nhanh chóng hiện thực hoá thành cuộc sống no đủ hơn cho bà con nghèo. (Hình ảnh a Tủa tươi cười bên con bò). Các chính sách sẽ được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Từ đó, kỳ vọng sẽ bù đắp lại được những trì trệ, chậm trễ của giai đoạn đầu, để quyết tâm về đích đúng hạn 3 CTMTQG. 

Thanh Hải -

Hà Lan -

Minh Công