Góc nhìn hôm nay: Xét lại phụ cấp cho cán bộ dân số

Hiện trong bộ máy chính quyền cấp xã có 2 ngạch viên chức là cán bộ y tế và cán bộ dân số. Cả 2 ngạch này đều được quản lý chuyên môn bởi ngành y tế. Tuy được quy định chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng do đặc thù đời sống xã hội tại địa phương nên nhiều cán bộ dân số cũng được phân công đảm nhiệm công việc chuyên môn y tế: y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Trong tình huống đặc thù như 2 năm Covid-19 vừa qua, cán bộ dân số cũng được huy động lên tuyến đầu chống dịch, đảm nhiệm các nhiệm vụ y tế cộng đồng như lấy mẫu bệnh phẩm, xử lý rác thải, phục vụ người cách ly. Và thực tế lực lượng cán bộ dân số đã đồng nhất cùng lực lượng y tế chống dịch, cũng đóng góp, cũng chịu mất mát, hy sinh.

Trước dịch, theo quy định cán bộ dân số cấp xã được hưởng phụ cấp 30%, thấp hơn mức phụ cấp 40% so với cán bộ y tế cơ sở cấp xã. Điều này là hợp lý. Tuy nhiên khi dịch đi qua, trong khi cán bộ y tế cơ sở được nhà nước ghi nhận, được xem xét, điều chỉnh lại chế độ phụ cấp cho phù hợp với công việc, vai trò của họ thì cán bộ dân số dường như bị bỏ quên. Điều này không khỏi khiến hàng vạn cán bộ dân số cấp xã chạnh lòng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Yến -

Xuân Tiến