Góc nhìn hôm nay: Không né trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại

Ngày 24/6, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn, thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021”, tại tỉnh Kiên Giang. Tiếp theo sẽ là tại Khánh Hòa và Đắk Nông.

Cách đây 3 tháng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã từng cho ý kiến về kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát này. Theo báo cáo tóm tắt của Đoàn giám sát, so với giai đoạn 2011-2016, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tăng 67,6%. Số lượt đoàn đông người tăng 9,2%. Về tố cáo, đã tăng 99,3% số đơn và 27,4% số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Giá như giám sát ngay từ đầu việc các cơ quan chức năng thực thi những văn bản chỉ đạo, cũng như giám sát công tác tiếp dân thực chất hay hình thức, thì đã không còn những câu chuyện như ví dụ sau đây.

Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong chương trình sau!

Thực hiện : Ngọc Dũng