EU thông qua dự luật về trí tuệ nhân tạo

27 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) vừa nhất trí thông qua dự luật toàn diện đầu tiên nhằm quản lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, vào tháng 12/2023, các quốc gia EU đã đồng ý về một dự thảo toàn diện đầu tiên trên thế giới để quản lý AI. Tuy nhiên, một số lo ngại rằng bộ luật AI này sẽ thất bại trong giai đoạn cuối đã dẫn đến một vòng đàm phán mới về nội dung của luật. Sau nhiều cuộc đàm phán khó khăn, EU đã chính thức phê duyệt bộ quy tắc quản lý AI trong ngày hôm qua 3/2. Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu về văn bản này vào tháng 3 hoặc tháng 4, sau đó bộ luật sẽ được chính thức phê duyệt vào tháng 5/2024. 

QT