Đối thoại chính sách: Hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông

Hợp tác giữa khu vực công với khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ công là một xu hướng phổ biến trên thế giới ngày nay. Nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là các quốc gia châu Á đã có nhiều mô hình rất thành công về hợp tác công tư trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và khuyến nông, tạo ra sức mạnh tổng hợp và mối liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị nông sản giúp nông dân phát triển sản xuất bền vững.

Mục đích đổi mới cách tiếp cận khuyến nông, xây dựng hệ thống Khuyến nông Việt Nam mạnh về lực lượng, giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ, thực sự là cánh tay nối dài của doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý đến thực tế sản xuất và nông dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp nông dân sản xuất ra nông sản chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam