Đối thoại chính sách: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường

Hiện nay, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi ngành, mọi lĩnh vực, và trong xu thế đó, ngành Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ động, linh hoạt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Sự quyết tâm của ngành tài nguyên môi trường đã được cụ thể hoá qua một số văn bản quan trọng như: ngày 28/12/2021 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2601 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; hay Ngày 24/6/2022, Bộ TN&MT đã phê duyệt dự án “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)” kèm theo Quyết định số 1364...

Cũng nhờ sự quyết tâm đó mà chuyển đổi số ngành TN&MT thời gian qua cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Bộ TN&MT đã xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định kỹ thuật, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 22/202 ngày 12/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh).

Đồng hành cùng Chính phủ và Bộ TN&MT, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường cũng tích cực chung tay để tạo bước chuyển biến trong công tác chuyển đổi số. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thì vẫn còn đó những khó khăn, bất cập khi hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn diện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Anh Thư -

Phương Thảo