Đoàn giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia làm việc với Ủy ban Dân tộc

Sáng ngày 08/5, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc với Ủy ban Dân tộc.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham gia cuộc làm việc có Phó Trưởng đoàn giám sát: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Tính đến hết 2022 kết quả giải ngân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia vùng Dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước là hơn 5.700 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 43,58%. Với vai trò cơ quan chủ quản chương trình, UB Dân tộc đã cơ bản hoàn thành văn bản quản lý, hướng dẫn các dự án, tiểu dự án trong chương trình. Tuy nhiên, nhiều văn bản ban hành chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thực hiện của nhiều địa phương nên các đại biểu băn khoăn với số liệu kết quả thực hiện trong báo cáo, đề nghị đối chiếu kết quả từ kho bạc để xác định kết quả triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, các đại biểu thấy rằng cơ chế chính sách quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia chưa đảm bảo tính thống nhất, phù hợp và khả khi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải