Đoàn ĐBQH Hà Nội: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần định lượng, có bộ công cụ kiểm tra thực tế tại cơ sở

Sáng ngày 24/03, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã triển khai giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn thành phố. Quận Cầu Giấy là đơn vị đầu tiên được Đoàn chọn làm việc.

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quận Cầu Giấy đã tiến hành sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy từ 12 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 5 đơn vị. Quận cũng đã chủ động nghiên cứu và xây dựng đề án sử dụng tài sản công của 6 đơn vị sự nghiệp công lập chưa sử dụng hết công suất vào mục đích cho thuê theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Theo đó, giai đoạn 2016-2021, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách, Quận tiết kiệm được 27 tỷ đồng; cắt giảm được 70% kinh phí hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức đoàn đi nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng.

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát đã đề nghị lảm rõ giải pháp xử lý khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý với dự án chậm tiến độ, dự án đã bàn giao đất nhưng chưa đưa vào sử dụng; Chống thất thu thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử, nợ đọng thuế phí, tiền sử dụng tiền thuê đất trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội  ghi nhận những kết quả Quận Cầu Giấy thực hiện, tuy nhiên cần làm sâu sắc thêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả hệ thống từ Quận tới cơ sở, xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng cần có cách làm sáng tạo, khoa học và hiệu quả, nêu cao vai trò của người đứng đầu.

Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội: "Muốn đánh giá được phải có chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch, có chuyên đề thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để có những mô hình hiệu quả, lan tỏa rộng rãi; đồng thời, nghiên cứu xây dựng tiêu chí, bộ công cụ để đánh giá hiệu quả công tác này.”

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần định lượng, có bộ công cụ kiểm tra thực tế tại các cơ quan, các phường. Chú trọng thanh tra, giám sát, biểu dương cơ quan đơn vị làm tốt, có mô hình sáng tạo.
 

Thực hiện : Hải Yến Khánh Hoàng