Diễn đàn kinh tế: Nghị quyết 41-NQ/TW - Kim chỉ nam để doanh nghiệp “Nâng tầm”

Sau 37 năm, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước lớn mạnh. Song, thực tế cũng cho thấy một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhất là trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế đối diện với các khó khăn trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh đó, một niềm vui lớn với các doanh nhân trong dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị Quyết 41 ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, với tinh thần ủng hộ, giúp đỡ và làm điểm tựa cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Vậy làm thế nào để Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất, doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách? 

Bàn luận về vấn đề này cùng các vị khách mời: 

Ông PHẠM TẤN CÔNG - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI)
Ông PHAN ĐỨC HIẾU - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Trang Linh