Điện Biên: Cấp bò gầy trơ xương, già yếu để hộ nghèo phát triển chăn nuôi

Để người dân sớm được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sau khi có văn bản hướng dẫn và các quy định cụ thể về việc triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã triển khai Dự án hỗ trợ bò giống cho người dân.

Tuy nhiên ngay khi thực hiện đã nhận phản ánh có nhiều bất thường về con giống (già, gầy yếu, giá cao) và về đối tượng thụ hưởng chính sách.

Trước những bất thường trong việc cấp bò giống cho hộ nghèo, huyện Điện Biên đang tiến hành kiểm tra, đánh giá, nếu phát hiện các địa phương sai phạm và đơn vị cung ứng không đáp ứng năng lực, không đủ điều kiện cung cấp con giống, sẽ yêu cầu thu hồi con giống, trả lại tiền cho dự án, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng -

Sỹ Cường