Năng lực cán bộ là quan trọng nhất khi phân quyền thực hiện cơ chế đặc thù các chương trình MTQG

Có nên phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương? Phân cấp phân quyền đến đâu và triển khai thực hiện ra sao...là vấn đề được các đại biểu Quốc hội đề cập bên hành lang Quốc hội ngày hôm nay khi cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!