Đề nghị lắp camera giám sát sau vụ 11 học sinh ăn sáng với 2 gói mì chan cơm

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đề nghị các trường lắp camera giám sát bữa ăn bán trú, sau vụ 11 học sinh ăn sáng với 2 gói mì chan cơm ở trường Hoàng Thu Phố 1. Nội dung này được nêu trong văn bản chỉ đạo về thực hiện chính sách cho học sinh, giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tối 19/12.

Với các trường THPT, Sở yêu cầu hoàn thành việc lắp camera trước ngày 10/1/2024, đồng thời công khai tài khoản truy cập để phụ huynh và các cơ quan giám sát. Nguồn kinh phí do các trường tự chủ. Với các trường mầm non, tiểu học, THCS, Sở đề nghị UBND địa phương nghiên cứu lắp camera ở khu vực chế biến, chia suất ăn và khu vực ăn của học sinh để quản lý bữa ăn bán trú.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam