Đánh giá rõ về tiêu cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trong phiên họp sáng 23/4, các đại biểu đề nghị cần đánh giá rõ về tiêu cực trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phụ thuộc vào 3 yếu tố: Ý thức của người tham gia giao thông và thể chế, kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện tham gia giao thông. Do vậy, cần có đánh giá với từng lĩnh vực cũng như  xem xét tính cân đối trong đầu tư vào lĩnh vực giao thông.

Đánh giá một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức kém, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị sớm đưa nội dung về trật tự, an toàn giao thông vào trường học để xây dựng, hình thành ý thức, văn hóa giao thông cho lớp trẻ, đồng thời đề nghị Đoàn giám sát đánh giá rõ về tiêu cực trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông hiện nay.

Một số đại biểu cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng đua xe trái phép, người vi phạm về giao thông chống lại lực lượng thi hành công vụ, do đó, đề nghị có chế tài nghiêm khắc hơn với các hành vi này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Cao Hoàng -

Anh Đức