• 1264 lượt xem
  • 08:40 30/11/2023
  • Văn hóa

Đắk Lắk: Phát triển du lịch cộng đồng bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân

Với mục tiêu xây dựng một cung đường du lịch văn hóa cộng đồng với nòng cốt là buôn làng của đa dạng các đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng có thể tạo nguồn sinh kế bền vững đồng thời có thể bảo tồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc anh em đang sinh sống tại địa phương.

Buôn Akô Dhông, thuộc tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là buôn được công nhận là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên và được xem là buôn người đồng bào dân tộc thiểu số giàu nhất tỉnh Đắk Lắk. Với cách làm du lịch bài bản buôn Ak ô Dhông không chỉ lưu giữ được các nhà dài truyền thống, các phong tục tập quán, ngành nghề truyền thống của người đồng bào Ê đê mà còn giải quyết nhu cầu việc làm, tăng thu nhập về kinh tế cũng như tinh thần cho người lao động là đồng bào DTTS.

Khi kinh tế, thu nhập của người dân được dần đi vào ổn định thì ý thức giữ gìn các bản sắc, giá trị văn hoá tinh thần của người dân, nhất là người đồng bào Dân tộc thiểu số sẽ dần được nâng cao và góp phần lan toả ra các thế hệ tiếp nối.

Sau thành công của mô hình buôn Akô Dhông, tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch phát triển thêm 15 mô hình du lịch cộng đồng.

 Đa dạng các dân tộc sinh sống đang tạo nên một bức tranh văn hoá đa sắc màu cho tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy để tạo đà phát triển du lịch, bảo tồn các giá trị văn hoá đồng thời tạo ra nguồn sinh kế bền vững cho người dân, chính quyền và người dân tỉnh Đắk Lắk sẽ nỗ lực xây dựng cung đường văn hoá du lịch cộng đồng với đầy đủ các thành phần dân tộc. trong đó ưu tiên đến năm 2025 xây dựng xong các cộng đồng dân tộc bản địa để tạo nền móng như buôn Voi tại huyện Buôn Đôn, buôn Thác tại Krông Ana.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Duy -

Việt Bảo