Đại biểu Quốc hội: Chính sách với cán bộ dân số đang bị vận dụng sai

Như truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thông tin hàng trăm kiến nghị của đội ngũ làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về việc không được hưởng trợ cấp ưu đãi nghề theo nghị định 05 của Chính phủ. Ngay sau khi phóng sự phát sóng, hôm nay, bên lề kỳ họp Quốc hội các đại biểu tiếp tục có ý kiến về nội dung này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam