Đà Nẵng đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do

Thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng là một trong những nội dung quan trọng tại Dự thảo Nghị quyết của của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tại cuộc họp Ban soạn thảo dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cho rằng: Cần đưa ra những cơ chế đặc thù vừa khả thi, vừa thuyết phục giúp Đà Nẵng phát triển thời gian tới.

Với 6 chính sách sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình địa phương và 5 chính sách mới, lần đầu tiên Đà Nẵng đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do gắn với Cảng Liên Chiểu. Bí thư thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Chính sách về khu thương mại tự do là chính sách mới, trong luật chưa có. Dịch vụ thương mại chiếm cơ cấu rất lớn trong quy mô kinh tế, nếu có thương mại tư do sẽ tạo đột biến cho dịch vụ.
 
Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, cuộc họp Lấy ý kiến lần này về cơ chế đặc thù phát triển Đà Nẵng là cuộc họp lần 2, 11/11 Bộ ngành đã cho ý kiến sửa đổi bổ sung và đủ điều kiện để rà soát lại lần cuối trước khi thống nhất trình lên Chính phủ và Quốc hội.
 
Cũng theo lãnh đạo Bộ kế hoạch và Đầu tư, qua quá trình xây dựng cơ chế đặc thù cho 10 địa phương trên cả nước, Quốc hội, Chính phủ không tiếc các cơ chế mà địa phương đề xuất. Không giới hạn số lượng chính sách đặc thù nhiều hay ít. Vấn đề là cơ chế đặc thù các địa phương xây có đáng không, có khả thi không? Có trúng và đúng không? Có cần thiết để tháo gỡ cho địa phương phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình không? 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Ngọc Tuấn