• 1691 lượt xem
  • 07:55 28/11/2023
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: Nâng cao năng lực đọc sách, sổ tay thư viện trường học

Đọc sách có liên quan gì đến tư duy, điểm số, kết quả học tập của học sinh? Thư viện trường học có ý nghĩa như thế nào đối với nâng cao năng lực học tập của các em… những câu hỏi thiết thực đó có trong cuốn sách “Nâng cao năng lực đọc sách, sổ tay thư viện trường học”. Sách do NXB Phụ nữ và Quảng Văn books ấn hành.

Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của dịch giả Nguyễn Quốc Vương và đọc giả Nguyễn Hồng Minh. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Nhung -

Hạnh Thủy