Công cụ "tăng sức đề kháng" trên không gian mạng

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm cung cấp thêm công cụ để người dùng “tăng sức đề kháng” trên không gian mạng.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, không gian mạng với đặc tính dễ ẩn danh, lan truyền nhanh đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật. Nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, bịa đặt, phản cảm được người dùng mạng xã hội chia sẻ rộng rãi gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Do vậy, “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” sẽ góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm cho người dùng Internet Việt Nam; Cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tin giả, tin sai sự thật. Cẩm nang được trình bày theo hình thức tính ứng dụng cao, dễ dàng tiếp cận với người sử dụng, được xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin-Truyền thông, kinh nghiệm thực tế của một số nước và các nguyên tắc cộng đồng của các nền tảng xuyên biên giới. Cẩm nang tồn tại dưới 2 hình thức là bản in và ấn bản điện tử để tiện chia sẻ, tương tác, trao đổi. Cẩm nang cũng sẽ được cập nhật, bổ sung để phù hợp với thực tế.

Thực hiện : Hà Lan Trương Tùng