Chuyên gia quốc tế hiến kế nâng cao năng suất lao động Việt Nam

Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 11,3% so với Singapore; 23% của Hàn Quốc; và 60,3% của Trung Quốc. Do đó, cần có nhiều giải pháp để từng bước rút ngắn khoảng cách trong năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới . Đây là nhận định mà nhiều chuyên gia quốc tế đưa ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam VSEF 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương -

Lê Giang