Cảnh sát nhân dân: Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ

Các nguy cơ, thách thức mới đe doạ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống với những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng cảnh sát nhân dân. Chính vì thế sáng 25/5, Bộ Công an đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà nội và kết nối tại 63 tỉnh thành phố, gần 2000 đại biểu tham dự và hơn 100 báo cáo khoa học. Hội thảo đề cập toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân: bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ một cách toàn diện, có hệ thống. Đây thực sự là những công trình khoa học giàu tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, có nội dung rất phong phú, đa dạng, phản ánh đậm nét những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời thể hiện sự tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc và trách nhiệm, hội thảo đã cung cấp các luận cứ khoa học, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thực hiện : Hải Linh Minh Chiến