Cần có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô công bằng, hiệu quả

Tiếp tục phiên họp Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, sáng nay 30/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề chênh lệch địa tô được hình thành từ việc chuyển mục đích sử dụng đất được các đại biểu nhận định là vẫn còn khá phổ biến, dẫn đến thất thoát tài sản của nhà nước. Làm thế nào để việc điều tiết chênh lệch địa tô cho công bằng, công khai và hiệu quả là vấn đề dự thảo luật cần quan tâm và có quy định chi tiết.

Đại biểu Trần Văn Lâm - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng, dự luật vẫn còn một số nội dung chưa được cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết 18 của TW như Nhà nước có trách nhiệm điều tiết giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra để đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.Theo đại biểu, hiện các chính sách mới chỉ thể hiện được một phần, cần tiếp tục hoàn thiện chênh lệch về địa tô đối với dự án không phải qua đấu giá, đấu thầu, hay người sử dụng đất được hưởng lợi từ chính sách quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn chưa có quy định về điều tiết như thế nào.

Cùng chia sẻ quan điểm này, đại biểu Nguyễn Công Long - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị, cần có sự phân biệt rõ giữa thu hồi đất và thỏa thuận vì tính chất hoàn toàn khác nhau, cân nhắc rất kỹ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cụ thể là Điều 127 của dự thảo luật.

Để điều tiết "chênh lệch địa tô", bảo đảm công khai, minh bạch, các đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, cũng như cơ chế tự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người sử dụng đất trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án xây dựng các khu đô thị, nhà ở thương mại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam