Phòng ngừa cài cắm "điều nọ, khoản kia, lồng ý kiến cá nhân" vào Luật Đất đai

Cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ hơn về phương pháp định giá đất, lập bảng giá đất, đặc biệt các nội dung trong luật phải minh bạch, rõ ràng để hạn chế, phòng ngừa việc cài cắm “điều nọ, khoản kia, lồng ý kiến cá nhân" vào trong luật.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật lần này đã được chỉnh lý theo hướng bỏ quy định việc phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường bởi thị trường biến động liên tục, khó xác định.

Các thành viên Uỷ ban TVQH cơ bản thống nhất với 4 phương pháp đã được quy định (làm bảng chữ thể hiện 4 phương pháp). Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp này còn gặp nhiều vướng mắc, kết quả định giá đưa ra không phù hợp do sai lệch thông tin đầu vào, biến động thị trường và mục đích sử dụng đất.

Thực tế luôn tồn tại sự khác biệt giữa kết quả định giá đất do cơ quan Nhà nước quyết định với giá thị trường. Đại biểu đề xuất mở rộng thêm diện được áp dụng xác định giá đất hàng loạt, để giảm bớt gánh nặng, trách nhiệm pháp lý của các cơ quan. Cùng với đó cần phải làm rõ mục đích sử dụng đất được dùng làm căn cứ định giá.
 
Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan chủ trì và thẩm tra cần thuyết minh, làm rõ hơn về phương pháp định giá đất , đặc biệt là phương pháp thặng dư.
 
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là luật có nội dung lớn, phức tạp "sai một ly, đi một dặm", cho nên các nội dung trong luật càng phải minh bạch, rõ ràng mới hạn chế, phòng ngừa được việc cài cắm “điều nọ, khoản kia, lồng ý kiến cá nhân” vào trong luật.

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức