Cân bằng giữa mức hưởng và đóng bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi người lao động

Tiếp tục Phiên họp toàn thể Ủy ban Xã hội lần thứ 10, sáng 15/9, Thường trực Ủy ban xã  hội thẩm tra báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2022.

Ước 08 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều tăng so với năm trước với trên 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 38% lực lượng lao động, tăng hơn 251 nghìn người so với cùng kỳ. Tổng số thu lũy kế đến hết tháng 8 năm 2023 là hơn 296 nghìn tỷ đồng, đạt 61,7% kế hoạch giao. Tuy nhiên hiện nay số tiền kết dư của các quỹ BHXH, tử tuất, thất nghiệp đang khá lớn, đại biểu đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu cân bằng giữa mức hưởng và mức đóng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Một số đại biểu cũng yêu cầu cần có biện pháp mạnh xử lý các doanh nghiệp trốn, chậm, nợ đóng BHXH; và có giải pháp tổng thể để ngăn chặn tình trạng rút BHXH một lần.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Như Thảo -

Minh Công