Băn khoăn điều kiện thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại

Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau tiếp thu, chỉnh lý. Một nội dung thu hút được sự quan tâm của nhiều đại biểu là quy định thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Khoản 27 – điều 79 quy định: “ Thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ; thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư trúng thầu dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ.”    

Dự thảo Luật chỉnh lý theo hướng CHỈ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ khi là “dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng".

Dù tán thành việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhưng đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, quy định như vậy có thể chưa bao quát hết các trường hợp trong thực tế. Cần thiết kế phương án chặt chẽ hơn, tránh xung đột, chồng chéo với điều 126 của dự thảo Luật.

Còn theo đại biểu Tạ Văn Hạ, cần phải có tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể hơn về khu đô thị để tránh thu hồi đất tràn lan với các dự án nhà ở thương mại hỗn hợp.

Từ thực tế vướng mắc ở địa phương, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bình Dương đề xuất Quốc hội có thể cho biểu quyết riêng điều khoản về điều kiện thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam