8 nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về Kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến 8 nhóm nhiệm vụ cần triển khai thời gian tới. Mục tiêu là giúp khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát huy được những dư địa, tiềm năng phát triển còn rất lớn.

Sau 20 năm, khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã cơ bản khắc phục tình trạng yếu kém, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, còn tồn tại vài hạn chế, như tốc độ tăng trưởng thấp; tâm lý e dè, thận trọng, công tác quản lý nhà nước nhiều bất cập. Mục tiêu giúp khu vực kinh tế này phát huy được những dư địa, tiềm năng phát triển rất lớn.

Trên 27.000 hợp tác xã, gần 6 triệu thành viên. Tạo việc làm cho khoảng hơn 1 triệu lao động. Doanh thu bình quân đạt 4,3 tỷ đồng/hợp tác xã. Lợi nhuận bình quân đạt 314 triệu đồng/hợp tác xã

Đây là những số liệu cho thấy kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) đã và đang trở thành thành phần kinh tế quan trọng. Trong đó, nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình HTX kém hiệu quả sang mô hình HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể, HTX chỉ bằng 1/2 tốc độ tăng trưởng GDP. Hay việc thực hiện Luật HTX gần 10 năm qua cho thấy không ít các hạn chế, bất cập, đến từ các quy định của các văn bản pháp luật, cũng như từ quá trình tổ chức triển khai thi hành luật. Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, cần bổ sung vấn đề kiểm toán độc lập trong Luật HTX trong thời gian tới.

Ông ĐẶNG VĂN THANH - Cục Phó Cục phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Một trong những Luật định quan trọng nhất cho phát triển HTX, đó là phải làm trong sạch, rõ ràng HTX phát triển như thế nào? Chúng tôi qua nghiên cứu các Luật trên thế giới thì thấy các nước phát triển đều có Luật kiểm toán riêng cho khu vực HTX, mà mình 20 năm từ ngày ra Nghị quyết, 3 lần đều chưa làm rõ được kiểm toán trong HTX.”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ hội, dư địa, không gian, tiềm năng sản xuất, phát triển của kinh tế tập thể, HTX còn rất lớn, đặc biệt là HTX nông nghiệp. Do đó, Thủ tướng đã chỉ ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao đào tạo nguồn nhân lực của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt trong bối cảnh mới.

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: “Đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là hợp tác xã, làm gì cũng phải có kiến thức, mà tình hình diễn ra nó mới, có những cái chúng ta phải kế thừa, có những cái chúng ta giữ ổn định, nhưng có những cái chúng ta phải đổi mới, phát triển vì tình hình mới, tình hình nó phát triển, nhưng chúng ta không cập nhật được cái mới, không thúc đẩy được cái phát triển thì làm sao chúng ta đáp ứng được yêu cầu.”

Thủ tướng cũng yêu cầu tạo sự cạnh tranh lành mạnh gắn với mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu, sản phẩm. Tăng cường liên doanh liên kết xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chuỗi và thế mạnh từng khu vực, vùng miền. Về định hướng sửa đổi Luật HTX, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu xóa bỏ các rào cản, điểm nghẽn; tạo môi trường thể chế, chính sách thuận lợi; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ để khu vực này tương xứng với vị trí, vai trò nền tảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện : Lê Hương Thanh Nga Khánh Hoàng