4 công ty xuất khẩu lao động bị phạt gần 600 triệu đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin, từ đầu tháng 10 đến nay, đã ra quyết định xử phạt đối với 4 doanh nghiệp xuất khẩu lao động với tổng số tiền phạt gần 600 triệu đồng.

4 công ty bị xử phạt là: Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội; Công ty TNHH Hợp tác giáo dục quốc tế Thời Đại Mới (Đà Nẵng); Công ty Cổ phần Xây dựng và cung ứng lao động quốc tế NIBELC (Hà Nội); Công ty Cổ phần LMK Việt Nam (Hà Nội). Ngoài bị xử phạt hành chính, cả 3 doanh nghiệp trên còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng. Còn Công ty Cổ phần LMK Việt Nam (Hà Nội) chỉ bị phạt 27,5 triệu đồng do đóng không đúng thời hạn vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định pháp luật; ký không đúng mẫu hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 1 lao động đi làm việc tại Hungary.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam