10 địa phương của TP.HCM thiếu giáo viên

Tính đến đầu tháng 2/2023, TP Thủ Đức cùng 9 quận, huyện của TP.HCM đang thiếu giáo viên một số môn học và đang tổ chức tuyển dụng giáo viên. Tuy nhiên, do thiếu nguồn giáo viên một số môn ở bậc tiểu học và THCS nên công tác tuyển dụng còn gặp khó khăn.

TP.HCM tiếp tục triển khai các phương án tuyển giáo viên, đặt hàng các trường đại học đào tạo giáo viên để tuyển dụng trong thời gian tới. Đồng thời, Sở GD-DT cũng đang xin ý kiến UBND TP.HCM xây dựng đề án thu hút nguồn nhân lực giáo viên tiểu học, THCS để giữ chân giáo viên tại các đơn vị. Năm học 2022-2023, TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng 5.849 giáo viên. Tuy nhiên, đến nay mới có 1.381 người trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm học này.