Yêu cầu kiểm tra điện mặt trời mái nhà lắp sau năm 2020

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về kiểm tra, rà soát, xử lý, cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) sau năm 2020.  

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển ĐMTMN để tự sử dụng, tự sản tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và EVN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm đối với việc đầu tư, lắp đặt ĐMTMN có sự liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay. ĐMTMN chỉ được tự sản - tự tiêu, cấm các hình thức mua bán.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam