Xuân an cư của những người dân kinh thành Huế

Đối với những người dân tái định cư khu vực 1 kinh thành Huế, Tết Quý Mão là một cái Tết an vui, đầm ấm khi nhiều người dân đã sinh sống ổn định tại nơi ở mới. Trả lại không gian cho Nhà nước bảo tồn di sản, họ đến an cư tại khu tái định cư Kinh thành Huế với biết bao hy vọng ở tương lai…

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu hoàn thành đề án di dân ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế trong năm 2023. Thành công trong giai đoạn đầu tiện được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao về công tác an dân một lần nữa đặt ra nhiều kỳ vọng mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân, trả không gian lại cho di sản. Một mùa xuân mới khởi sắc lại về trên những khu tái định cư kinh thành Huế…

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Đào Bảo