Xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động công chứng

Sáng 16/5, Đoàn khảo sát của Uỷ ban Pháp luật đã làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về “Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng”. Theo báo cáo của địa phương này thì hoạt động công chứng trên địa bàn còn tồn tại những sai sót, bất cập, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu.

Bắc Giang hiện có 20 Văn phòng công chứng với 44 công chứng viên. Nhìn chung hoạt động công chứng đã góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, nhà ở - lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp; đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên qua nắm bắt, còn tình trạng công chứng viên vi phạm trình tự, thủ tục công chứng theo quy định pháp luật; có biểu hiện tình trạng công chứng “khống”, công chứng “treo”, cạnh tranh không lành mạnh nhưng khó phát hiện, xử lý.

Với việc gia tăng của tình trạng làm và sử dụng giấy tờ giả rồi thông quan hoạt động công chứng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng sẽ tập trung đấu tranh xử lý để ngăn chặn hiệu quả.

Dương Dung