Xây dựng bảng giá đất cần đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tiêu cực

Sáng 14/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Việc Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Cho ý kiến về Dự án luật, các Đại biểu tiếp tục nhấn mạnh, đây là nội dung sửa đổi quan trọng, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, làm sao để xác định giá đất sát với giá thị trường là một bài toán rất khó cần tiếp tục hoàn thiện về quy định nội dung này. 

Các đại biểu cũng đề nghị cần quy định ngay trong Dự thảo luật cụ thể khung giá đất để Quốc hội cho ý kiến thống nhất, đồng thời làm rõ thẩm quyền trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng thẩm định giá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!