TPHCM: Mức hỗ trợ tạm cư từ 5 - 24 triệu/tháng không sát thực tiễn

Sáng 28/3, MTTQVN TPHCM đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn. Đánh giá cao tính nhân văn của Nghị quyết nhưng nhiều đại biểu cho rằng dự thảo này chưa bao quát hết đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ, chi phí tạm cư thấp, chưa phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo Nghị quyết quy định các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ đổ sập cao, các trường hợp bị thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe doạ tính mạng, các trường hợp bị thu hồi đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ… mà không có quỹ nhà ở tạm cư, tái định cư để bố trí sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư. Mức hỗ trợ từ 5 - 24 triệu đồng/tháng tuỳ theo khu vực. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, dự thảo vẫn chưa bao quát hết các đối tượng và thiếu tính thực tiễn.

Theo đại biểu, việc tạm cư không phải chỉ trong thời gian ngắn mà có thể kéo dài tới 2-3 năm, do đó, cần phải xem xét điều kiện sống đảm bảo cho người dân bị thu hồi trong suốt thời gian này, không được tốt hơn thì cũng phải bằng nơi ở cũ. Vì vây, mức giá hỗ trợ đưa ra trong dự thảo Nghị quyết là còn thấp, cần xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp với giá cả thị trường.

Đại biểu cho rằng, hiện dự thảo Luật đất đai sửa đổi cũng đang rất quan tâm tới vấn đề thu hồi, bố trí tái định cư. Khi Luật được thông qua sẽ có những Nghị định hướng dẫn cụ thể tới việc bố trí tái định cư, tạm cư khi chưa bố trí được khu tái định cư. Do đó, TPHCM nên xem xét lại sự cần thiết, tránh sự chồng chéo giữa Nghị quyết với các quy định của Luật sau khi ban hành. 

Tăng Sắc