Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ưu tiên nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 17/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết cũng như Hội nghị được tổ chức lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, dự báo thời gian tới, tình hình chính trị, an ninh thế giới có thể còn diễn biến phức tạp.  Các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trong khi đó, ở trong nước vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn,  thách thức, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định từ bên trong, gây mất niềm tin trong nhân dân. 

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục nêu cao quyết tâm, thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính vì vậy,  Bộ Chính trị khoá XIII đã quyết định ban hành  Nghị quyết số 12-NQ/TW  về vấn đề đặc biệt quan trọng này. Đây cũng là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra 3 nội dung mà  Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh, chỉ rõ, bổ sung và hoàn thiện thêm, trong đó nhấn mạnh  về nhận thức, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: “Nội dung được nhấn mạnh, có tầm quan trọng đặc biệt trong Nghị quyết là: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an. Cùng với đó là phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới.”

Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Nghị quyết, TBT Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý một số vấn  đề, trong đó đầu tiên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của Nghị quyết. Chú trọng xây dựng lực lượng Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. 

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo phương châm  "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Bên cạnh đó, chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân. 

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng rằng:  Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tuỵ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an nhân dân anh hùng  đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này ,  góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.Toàn thể lực lượng Công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”
 

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng