Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp

Sáng nay (22/12), Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Triển khai công tác Tòa án năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, mặc dù năm 2022, tình hình thế giơi và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, và tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của tòa án, nhưng tòa án các cấp đã đoàn kết, nỗ lực không ngừng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu quan trọng của Quốc hội.

Năm 2023, bên cạnh yêu cầu làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án trong bối cảnh dự báo số lượng các loại vụ việc tiếp tục có xu hướng gia tăng, với tính chất ngày càng phức tạp, các tòa án còn phải đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tòa án nhân dân tối cao đặt ra yêu cầu tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của Tòa án nhân dân; Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc thuộc thẩm quyền; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường xây dựng thể chế, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tư pháp.

Ngọc Tuấn