Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng về 8%

Tổng cục Thuế vừa có công điện về triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110 của Quốc hội.

Theo Nghị định 94, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6/2024. Mức thuế giảm này không áp dụng với một số hàng hóa, dịch vụ gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi áp dụng chính sách này, dự kiến thu ngân sách nhà nước giảm khoảng hơn 4.000 tỉ đồng/tháng; áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương giảm thu khoảng 25.000 tỉ đồng.