Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Trong chương trình làm việc tại Hậu Giang, sáng 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về kết quả thực nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; định hướng nhiệm vụ 6 trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Hậu Giang.

Trong năm 2021, GRDP của tỉnh tăng 3,08%; đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế đạt mức tăng trưởng 11% (cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 8 trong cả nước). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Hậu Giang triển khai thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Tỉnh Hậu Giang đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, chỉ đạo và hỗ trợ một số nội dung về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; chuyển đổi loại rừng; cơ chế giải phóng mặt bằng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Hậu Giang cần thực hiện. Theo đó, tỉnh Hậu Giang phải tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy công tác quy hoạch để tạo không gian phát triển mới; có cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp, năng lượng, công nghiệp thực phẩm, logistics, du lịch. Trong đó song song với phát triển kinh tế phải chú trọng giữ gìn, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Thủ tướng đề nghị Hậu Giang tiếp tục triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội; chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức triển khai hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Hậu Giang phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.